<%Const ForReading = 1 Randomize intTipNummer = Int(Rnd*12) Set objFile = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objInStream = objFile.OpenTextFile (Server.MapPath("randomtip.txt"), ForReading, False, False) For num = 1 To intTipNummer -1 objInStream.SkipLine() Next strRandomTip = objInStream.ReadLine objInStream.Close Set objInStream = Nothing Response.Write "" & strRandomTip & "" %>

Forsiden

Referencer

Artikler

Baggrund

Kontakt


Velkommen til Limbo

Som en lille aktør på et stort marked, forsøges der via de tilgængelige teknikker, at yde den bedste service & rådgivning til store som små i det danske erhvervsliv.

Limbo arbejder udfra kendte metoder, hvor modtager at budskabet via web altid er i fokus. Kodeordet igennem arbejdet er: Simplicity and usability.

Med dette menes, at de løsninger som Limbo gennemfører har fokus på funktionaliteten på siden, det vil sige at skrukturen er let, overskuelig og gennemtænkt. Løsningerne er sjældent grafisk tunge, men naturligvis er der hvad alt hvad der skal være.

Limbo forsøger dog ikke at påtvinge sit kodeks over på sine kunder, men dialogen igennem hele processen afgør hvordan løsningen kommer til at se ud og hænge sammen. Ofte er dialogen grobunden til en god løsning.

Hovedområderne i Limbo er: Webdesign, rådgivning & projektledelse. 

Giv Limbo et ring, og lad os tale uforpligtende sammen med hensyn til din fremtidige webløsning. Du kan naturligvis også sende en mail. Se hvordan her...

Med venlig hilsen
Limbo


© Copyright 2010 -- Limbo -- All rights reservedhttp://v1.extreme-dm.com/i.gif