<%Const ForReading = 1 Randomize intTipNummer = Int(Rnd*8) Set objFile = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objInStream = objFile.OpenTextFile (Server.MapPath("randomtip.txt"), ForReading, False, False) For num = 1 To intTipNummer -1 objInStream.SkipLine() Next strRandomTip = objInStream.ReadLine objInStream.Close Set objInStream = Nothing Response.Write "" & strRandomTip & "" %>
Forsiden

Referencer

Artikler

Baggrund

Kontakt


Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte Limbo for en uforpligtende snak om dine/jeres muligheder på Internettet. Lad os finde en plads i kalenderen...

Skriv til: 
Limbo v/Jesper Leth
Hermelinvænget 18
DK - 2880 Bagsværd

Der er naturligvis også en email-adresse: jesper@limbo-web.dk.

Hvis du foretrækker at tale i stedet for at skrive, er du ligeledes også velkommen til at ringe på telefonnummer: +45 26704910.

Det er naturligvis ikke et krav at det skal handle om dine/jeres muligheder på nettet. Hvis du har noget på hjertet - sig endelig til. Du vil få et svar.

Mvh Jesper Leth 


© Copyright 2003 -- Limbo -- All rights reserved