<%Const ForReading = 1 Randomize intTipNummer = Int(Rnd*8) Set objFile = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objInStream = objFile.OpenTextFile (Server.MapPath("randomtip.txt"), ForReading, False, False) For num = 1 To intTipNummer -1 objInStream.SkipLine() Next strRandomTip = objInStream.ReadLine objInStream.Close Set objInStream = Nothing Response.Write "" & strRandomTip & "" %>
Forsiden

Referencer

Artikler

Baggrund

Kontakt


Referencer

På nuværende tidspunkt er der kun en enkelt reference:

InSide Kommunikation 


Steder hvor Limbo søger viden:

ActiveServerPages 
Nielsen/Norman group
Børsen Informatik
Dansk IT 


© Copyright 2003 -- Limbo -- All rights reserved